Kezdőlap arrow Könyvtár
Menü
Kezdőlap
Iskolánk Névadója
Aktualitás
Galéria
Alapítvány
Tantestület (fogadó órák)
Keresés
Weblinkek
Elérhetőség
Technikai Dolgozók
Tanulók névsora
Versenyek
Letölthető Anyagok
Könyvtár
A tanév eseménynaptára
Közzétételi lista
Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó?
Véletlen Kép
Névnap
Ma 2020. 2. 19, szerda, Zsuzsanna napja van.
Holnap Álmos napja lesz.
Szavazások
Statisztikák
Látogatók: 1487258
Online felhasználók
Jelenleg 1 tag online
2020. február 19.  
Könyvtár | Nyomtatás |  E-mail

KÖNYVTÁRI HÁZIREND

A Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény Könyvtárában igénybe vehető szolgáltatások: 

  Helybenhasználat, 

Kölcsönzés, 

Csoportos használat, 

Előjegyzés,

Információszolgáltatás,

Irodalomkutatás,

Könyvtári foglalkozásokon való részvétel,

Számítógép-használati lehetőségek (szövegszerkesztés, prezentáció készítése),

Az iskolai munkához szükséges internetes keresések,

Másolatszolgáltatás (csak nagyon indokolt esetben, mivel a könyvtár nem rendelkezik fénymásolóval.).

Megjegyzés: A könyvtár az olvasói számára lehetőséget biztosít számítógép (szövegszerkesztés, prezentáció készítés…), illetve az Internet használatára is. A tanulók esetében a számítógép- és Internet használata előzetes feliratkozás alapján lehetséges. Alsó tagozatos diákok esetében személyenként 10, míg felső tagozatos tanulók esetén személyenként 15 percig. Ez az időtartam abban az esetben hosszabbítható meg, amennyiben nincsenek további jelentkezők.

A könyvtár használóinak, olvasóinak joga

A könyvtár helyiségét, technikai felszerelését, állományát a hivatalos nyitvatartási időben a Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény minden dolgozója és tanulója díjmentesen használhatja, akik a könyvtári szabályokat magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják. 

A könyvtár a szülők számára igény szerint biztosítja az iskola működésére, oktató tevékenységére vonatkozó dokumentumok (iskolai SZMSZ, iskolai házirend, az iskola pedagógiai programja) megtekintését, tanulmányozását. 

 A nyitva tartás

Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév rendjéhez, ezért a tanítás ideje alatt, a tanítási napokon az olvasók rendelkezésére áll, az iskolai szünidőben pedig zárva tart. 
A nyitvatartási időről, illetve annak változásairól az olvasók évente, az órarend esetleges változásakor tájékoztatást kapnak.                     
Hétfő                           ZÁRVA 
Kedd                           13-16-ig 
Szerda                        14-16-ig 
Csütörtök                   14-16-ig 
Péntek                        15-16-ig 

A könyvtár használóinak, olvasóinak kötelessége

 

 

A könyvtár csak nyitvatartási időben látogatható. A nyitva tartást a bejáraton, illetve az iskola többi épületében is ki kell függeszteni.

A könyvtárban a tanulók csak a könyvtáros, illetve tanár jelenlétében tartózkodhatnak.

A könyvtári órákat, foglalkozásokat, szakórákat a könyvtáros, illetve közreműködésével a szaktanárok vezetik.

A könyvtárban tartott szakórák után a termet rendben, tisztán kell átadni.

A könyvtár technikai berendezéseit csak a könyvtáros, vagy az általa megbízott személy kezelheti. 

A könyvtár használata megkívánja a fegyelmezett, kulturált viselkedést.

Az olvasó köteles vigyázni a könyvtár rendjére, tisztaságára.

A könyvtár helyiségébe kabátot, iskolatáskát, értéktárgyat nem hozhat be senki, egyrészt, mert tárolásukra nincs elég hely, másrészt, mert azok eltűnéséért a könyvtáros nem vállal felelősséget!

A dokumentumok és a berendezési tárgyak, eszközök védelme érdekében a helységben étkezni, italt fogyasztani, dohányozni tilos!

Hangos szónak, rendetlenkedésnek a könyvtárban helye nincs! A csend és nyugalom segít a jó könyv kiválasztásában; az elmélyült, nyugodt információszerzésben.

Nem veheti igénybe a könyvtári szolgáltatást az a tanuló, aki az elemi emberi közösségi normákat megszegve viselkedésével akadályozza mások számára a könyvtár rendeltetésszerű használatát; a könyvtár dokumentumaiban, eszközeiben vagy a raktári rendben szándékosan kárt okoz!

A könyvek rendjének megőrzése érdekében a könyvek kiválasztásához őrjegy használata javasolt, de annak mellőzése esetén a polcokról levett könyveket az asztalon kell hagyni!

Az olvasóknak be kell tartaniuk a kölcsönzési előírásokat. 

Kölcsönzési előírások

Dokumentumokat kölcsönözni csak a könyvtáros tudtával és a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.

A kiválasztott dokumentumok leltári számát és címét a kölcsönző jelenlétében a könyvtáros tanár feljegyzi a kölcsönző füzetbe, s a kölcsönzővel aláíratja. A tanulók a kikölcsönzött könyvbe helyezett kölcsönzési jegyet kapnak, amelyen szerepel a kölcsönzés határideje.
Az egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma a tanulók esetében egy mű, melybe nem számít bele a tankönyv, melyet szükség esetén egész tanévre lehet kölcsönözni, valamint a kötelező irodalom.

Visszaszolgáltatáskor a könyvtáros lehúzással igazolja a visszaadást.

A kölcsönzés időtartama a diákok számára két hét, amely egy alkalommal – további két hétre- még meghosszabbítható.

Az elveszett vagy erősen megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány…) dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni, vagy annak árát a 3/1975.KM-PM rendelet értelmében megtéríteni. A térítési összeg mindig az adott időszak forgalmi értékének felel meg.

Abban az esetben, amennyiben egy tanuló a tanév végéig sem rendezi könyvtári tartozását a következő tanév elején nem kaphat új tankönyveket addig, amíg ezt nem pótolja. 

A könyvtárral szemben fennálló türelmi időn felüli késedelem, tartozás ideje alatt a kölcsönzés nem vehető igénybe.

Az osztályfőnökök tanévkezdéskor a könyvtári házirendet a tanulóknak felolvassák.

A leendő kölcsönzők a kölcsönzési füzetben aláírásukkal igazolják, hogy a könyvtárhasználati szabályokat megértették, és elfogadják.

A könyvtári házirendet a könyvtáros köteles a könyvtárban kifüggeszteni és az új kölcsönzőkkel megismertetni!

Ez a házirend újabb rendelkezésig érvényes!

Nyíregyháza, 2012. január 4.

 

            Nagy Sándorné                                                                     Nagy Zsuzsa Zsófia

        tagintézmény vezető                                                              iskolai könyvtáros